oficiální stránky obce

 

 

Obec Mladějov

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE

 

Charakteristika vykonávané práce:

 • Agenda obce
 • Agenda pohřebnictví- administrativní správa hřbitova
 • Evidence pošty- spisová, skartační a archivační služba
 • Vedení datové schránky
 • Vedení webových stránek obce
 • Evidence smluv

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., jsou:

 

 • Státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR  
 • Věk minimálně 18 let, svéprávnost
 • Způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
 • Ovládání jednacího jazyka

 

Požadavky:

     

 • Minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou
 • Pečlivost, systematičnost, spolehlivost, flexibilita
 • Dobré organizační, komunikační schopnosti a příjemné vystupování
 • Dobrá znalost práce na PC — uživatelské znalosti na vyšší úrovni
 • Ochota se nadále vzdělávat

 

 

 

Výhodou:

 

 • Praxe ve státní správě
 • Řidičský průkaz skupiny B.

 

 

       Nabízíme:

 

 • Pracovní úvazek 20 h. týdně
 • Dobré pracovní prostředí
 • Předpokládaný nástup pracovníka dle dohody
 • Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platová třída, osobní ohodnocení).
 • 5 týdnů dovolené
 • Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou do 31. 12. 2022 s možností prodloužení pracovního poměru.

 

 

Náležitosti přihlášky:

 

 • Název výběrového řízení
 • Jméno, příjmení, titul uchazeče
 • Datum a místo narození uchazeče
 • Státní příslušnost uchazeče
 • Místo trvalého pobytu uchazeče
 • Číslo občanského průkazu
 • Datum a podpis uchazeče

 

K přihlášce je nutné připojit tyto doklady:

 

 • Strukturovaný životopis
 • Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Kontaktní telefon, e-mail

 

Prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení. (Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu přihlášky do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas k jejich zpracování a uchování.)

 

 

Předpokládaný termín nástupu:  Dle dohody

 

Písemné přihlášky s příslušnými doklady je nutné předložit nejpozději do 25. dubna 2022 do 12:00 h. (výhradně poštou nebo osobně na OÚ Mladějov) na adresu: Obecní úřad Mladějov, Mladějov 45, Mladějov 507 45.

Obálku označte názvem „Výběrové řízení ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Bližší informace jsou možné k dispozici u místostarostky obce Miloslavy Janatkové

tel. 776 348 068.

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřední deska
Mladějovský zpravodaj


Počasí

předpověď pro obec
Mladějov
Počasí
Dnes má svátek: