oficiální stránky obce

Na východ od Mladějova se rozkládá vesnička Střeleč. Svůj název získala od chrabrého fořta – „střelce“. V dávných dobách v místech, kde se dnes nachází Střeleč, stávala fořtovna. Když vypukla válka s Pruskem, usídlil se v místech dnešních Hrdoňovic oddíl s pruskými vojáky. Fořt se rozhodl ostřelovat skály a zaplašil vojáky až k Libuni, začalo se mu říkat „střelec“. Když později u fořtovny vyrostlo několik domů, zůstalo označení „U střelce“, střelec.

Východním směrem nad myslivnou se zvedá kopec zvaný „Velká Hůra“. Vrchol se nalézá 456 m nad mořem. Těsně vedle je kopeček menší „Malá Hůra“. Z obou kopců se těžil čedič a drtil štěrk na opravu silnic. Ze severu na východ se táhnou pískovcové skály. Zde se dříve lámal kámen na stavby domů, dnes je tam firma na těžbu stavebního, sklářského a keramického písku. Pod Střelečskou Hůrou stojí roubená myslivna. Prostá myslivna zde stála již hluboko v 19. stol., avšak ustoupila modernější stavbě, která se dochovala do dnešní podoby. Za 1. republiky obýval myslivnu lesní správce Milan Kodl s rodinou. Jeho manželka Blažena Kodlová (1890 – 1953) byla spisovatelka, kterou inspirovala zdejší krajina k napsání tří lyrických knih.

Uprostřed vsi stojí malý domek pro chudé – „pastouška“. Dnes je celý domek díky hasičskému sboru zrekonstruován a slouží naší obci k různým akcím. Vedle pastoušky je kaplička, byla postavena v roce 1862, nalézá se v ní socha Bolestné panny Marie. Na podstavci této sochy je napsáno „Tato socha Bolestné panny Marie byla opravena na náklady občanů obce Střelče v roce 1874“. Také od té doby tam byl zavěšen zvonek. Katolická církev se zvonkem v kapličce nesouhlasila a tak v roce 1929 byla postavena dřevěná zvonička vedle požární zbrojnice a zvonek byl zavěšen tam. Na křižovatce při příjezdu do obce stojí socha „U Jozífka“. Dle pamětníků byla socha postavena v roce 1878 na památku neštěstí, které se tu stalo. Splašilo se zde koňské spřežení a kočí Josef přišel o život. V roce 1901 byla započata stavba dráhy, Sudoměř-Skalsko-Stará Paka, přes pozemky obce Střeleč. V roce 1904 byla stavba dokončena. K naší obci náleží zastávka Hrdoňovice, která se nalézá na střeleckém území.

V roce 1890 byl ve vesnici hostinec u Kvintusů a dva obchody, u Košťálů a u Šimunků. V roce 1907 byl založen sbor dobrovolných hasičů. Od 1. 1. 1976 patří Střeleč k Mladějovu. V 1990 se na Střelči konal Sjezd rodáků a přátel. Této akce se využilo k opravě kapličky, dostala také novou střechu a pod ní, i když jen repliku, ale nový malý zvonek. Původní velký krásný zvon byl totiž odvezen za války a už nebyl vrácen.

 

zpracovala Jana Matyášová – kronikářka obce Mladějov ve spolupráci s kronikářkou obce Střeleč pí. Hornigovou


Počasí

předpověď pro obec
Mladějov
Počasí
Dnes má svátek: