oficiální stránky obce

Březenská 244, 507 43 Sobotka
tel. 776 830 662
e-mail: ts-sd@sobotka.cz

PROVOZOVATEL A VLASTNÍK:

Město Sobotka, Boleslavská 440, 50743 Sobotka

ODPOVĚDNÁ OSOBA

Ing. Tereza Turčínová, Městský úřad – úsek životního prostředí, Boleslavská 440,

507 43 Sobotka, tel. 493 544 383

e-mail: sperling@mesto-sobotka.cz

PROVOZNÍ DOBA

úterý      8:00 – 16:00

pátek     8:00 – 16:00

sobota   8:00 – 12:00

 • Odevzdání odpadu je prováděno na základě kontroly občanského průkazu (kontrola trvalého bydliště). Občané Sobotky a podílejících se obcí odevzdávají odpady BEZ POPLATKU ZDARMA kromě objemného odpadu nad 150 kg / rok a stavebního odpadu a pneumatik.
 • Odpady z podnikatelské činnosti sběrný dvůr nepřijímá.
 • Od chalupářů a od občanů z nepodílejících se obcí jsou zpoplatněny platným ceníkem.
 • Odpady vyváží a likviduje firma Severočeské komunální služby s.r.o. z Jablonce nad Nisou, součást firmy Marius Pedersen.
 • Elektroodpad vyváží a likvidují firmy Asekol a.s. a Elektrowin a.s.
 • Ukládání odpadu kdekoli na veřejném prostranství mimo sběrný dvůr považováno za založení černé skládky a pokutováno až do výše 50 000 Kč.


TECHNICKÉ STŘEDISKO SOBOTKA
Březenská 244, 507 43 Sobotka
tel. 776 830 662
e-mail: ts-sd@sobotka.cz

Sběrný dvůr je součástí Technického střediska Sobotka, které je organizační složkou města a zajišťuje tyto činnosti:

 • celoroční úklid městských komunikací a chodníků se zvláštním důrazem na zimní období
 • likvidace odpadu z veřejených odpadkových košů
 • údržba místních komunikací ve městě i přilehlých obcích
 • údržba zeleně ve městě
 • drobné údržbářské práce městského nemovitého majetku
 • údržba a evidence svěřené techniky
 • zajištění řádného fungování sběrného dvoru a třídění odpadu

Personální obsazení Technického střediska a sběrného dvora:

 • Jaroslav Šolc (zástupce vedoucího)
 • Jaroslav Vokráčko
 • Karel Folprecht

Úřední deska
Mladějovský zpravodaj


Počasí

předpověď pro obec
Mladějov
Počasí
Dnes má svátek: