oficiální stránky obce

Připravujeme kreslenou mapu turistických zajímavostí v obcí Mladějov, Hubojedy, Roveň a Střeleč. Mapa by měla být k dispozici na jaře 2018.

f001

Mladějov

Zámek – dnešní zámek vznikl v pol. 18. století přestavbou původní tvrze a v r. 1913 byl přestavěn stavitelem N. Novákem do pseudobarokní podoby. Zámek se pyšní půlkruhovým balkónem na toskánských sloupech. V noci 3. ledna 2002 zámek zcela vyhořel, byl znovu vybudován a to tak, aby byl sice respektován vnější historický ráz zámku, ale aby byla nově upravena vnitřní dispozice budovy a vybavení jejího interiéru. Zámek je soukromém vlastnictví a veřejnosti nepřístupný. Od r. 2006 je zámek pronajímán ke komerčním účelům (rauty, večírky, svatby, …)

 

Kostel sv. Jiljí – je umístěn v areálu hřbitova se zvonicí, obehnaném kamennou ohradní zdí. Jádro  kostela je v gotickém slohu a pochází z 1. pol. 14. století. V polovině 18. století byl částečně upraven do barokní podoby.  Je zapsán  Mobiliář kostela pochází ze 17.-19. století. Naproti kostelu se nachází barokní fara z roku 1740. V kostele se konají pravidelné bohoslužby každou neděli od 14:00. Dále se zde příležitostně konají koncerty sopranistky Karolíny Žmolíkové.

 

Kříž padlých – na jižní stěně předsíně kostela sv. Jiljí je umístěn nově zrekonstruovaný památník obětem 1. sv. války. Válečný hrob byl obnoven v roce 2011 prostřednictvím dotací Královéhradeckého kraje. Jednoduchá obdélná pamětní deska z leštěného kamene obsahuje jména 40 padlých v 1.světové válce v Mladějovské farnosti. Slavnostní odhalení desky proběhlo 8.srpna 1937. Přístup k památníku není omezen.

 

Hrob F.J.Gerstnera – na místním hřbitově se nachází hrob význačného českého vynálezce a konstruktéra Františka Josefa Gerstnera, který proslul především jako projektant koněspřežky z Českých Budějovic do Lince, ředitel a současně profesor Královského stavovského učiliště v Praze a ředitel vodních staveb v Čechách. V r. 1832 v Mladějově zemřel u svého zetě Josefa Pabstmanna (majitele zdejšího panství). Hrob je osazen litinovou deskou. V sousedství se nacházejí další významné šlechtické hroby.

 

Socha sv. Linharta – nachází se po pravé straně vstupu na hřbitov ve výklenku hřbitovní zdi. Pochází z r. 1773, jak uvádí datace na zadní straně podstavce. Linhart je původně francouzský světec, patron vězňů a zajatců, ochránce rolníků, dobytka a koní, těhotných žen ad. Celá plastika je řazena k velmi kvalitním pozdně barokním dílům okruhu Matyáše Bernarda Brauna a je vedena jako kulturní památka.

 

Zvonice – v sousedství kostela, na hřbitově se nachází mohutná zvonice z roku 1793. Zvonice je bedněná, dvoupatrová, hranolová, okosená a je na kamenné podezdívce z 19. století. Zvonice měla původně 3 zvony, dochoval se však jen jediný s obrazem sv. Václava a Jana Nepomuckého. Součástí komplexu církevních staveb je dále barokní fara z roku 1740. Jedná se o prostou, přízemní, obdélnou stavbu, která stojí na okraji hřbitova. Zvonice je veřejnosti nepřístupná.

 

Socha sv. Václava na Pařízku s výhledem – nad zámkem na začátku Pařízku se nachází socha sv. Václava, která je skryta ve stínu památných lip svobody, které byly vysázeny v r. 1918. Vznikla pravděpodobně v dílně některého z regionálních sochařů mezi lety 1738-1747, kdy Mladějov vlastnila Terezie, manželka svobodného pána z Unwerthu. Při dobré viditelnosti je zde krásný výhled na Kozákov, Trosky, Vyskeř, Ještěd, Jizerské hory a část Krkonoš.

 

Dola – k Mladějovu patří i chatová oblast s rybníkem „Dola“, dříve zvaná „Dolní Mlýn“. Je to místo, kde se na křižovatce lesních cest stýkají čtyři údolí. V dřívějších dobách zde stával mlýn, později pila a také Vyskočilův hostinec. Po 2. sv. válce byl na Žehrovce (říčka tudy protékající) založen rybník a na úbočí údolí byly vybudovány rekreační chaty. U hráze ve skalním výklenku stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

 

Pískovcový krucifix na podstavci – pravděpodobně vznikl v rozmezí roku 1854 do 60. let 19.století v dílně regionálního lidového sochaře Josefa Zemana z Tatobit. Nachází se na něm reliéfní postavy světců – v přední stěně Panny Marie Bolestné, vpravo sv. Jana Nepomuckého a vlevo snad postavy sv. Františka.

 

Socha svatého Jana Nepomuckého – socha českého zemského patrona, kanovníka vyšehradského, pravděpodobně vznikla v letech 1738-1747. Podstavec zdobí z čelní stěny dříku alianční erby pána z Unwerthu a jeho manželky Terezie, rozené Malovcové z Malovic.

 

Husův sbor – církev československá husitská působí v obci od r. 1920. Do r. 1938 se věřící scházeli k bohoslužbám pod širým nebem na různých místech. Budova Husova sboru byla otevřena 21.8.1938. Budova má jednoduchou koncepci odpovídající tehdejším funkcionalistickým zásadám. Interiér je dnes využíván pro bohoslužby a současně jako kolumbárium. Budova je běžně veřejnosti nepřístupná.

 

Posezení s výhledem na Lovči – krásné místo k odpočinku se nachází u lesa za osadou Loveč. Původně zde stál kříž s kamenným dříkem a malým železným křížkem z roku 1824. Ten byl ovšem zničen a nyní se zde nachází pouze pískovcový pomník neznámého původu. Za příznivého počasí je zde výhled nejen na lom Sklopísku Střeleč, ale i na Jizerské hory, Ještěd, Trosky a Tábor

 

Křížek s Kristem – uprostřed osady Loveč se nachází socha s kamenným křížem dle datace z roku 1783 a vyobrazením Panny Marie – Matky boží na čelní stěně.

 

Roveň

Socha ,,Matičky“ na podstavci s reliéfem svatého Isidora – pochází z roku 1741. V roce 1948 byly u „Matičky“ vysázeny 2 lípy na počest zrušení roboty. Roku 2004 byla socha „Matičky“ odcizena. v roce 2011 byla umístěna na podstavec do výklenku replika Matičky, na protilehlé straně (od Trosek) je sv. Isidor. V roce 2015 byla umístěna druhá replika sochy nahoru na podstavec.

 

Památný tis – je nejstarším tisem na Sobotecku a je v záznamu Památkového úřadu. V roce 1805 byl přesazen z rokle na Hrubé Skále na Roveň k chalupě č. 29, která byla majetkem rodu Najmanů. Tis je přístupný jen částečně, samotný strom se nachází na soukromém pozemku.

 

Hostinec – pochází asi z roku 1890. Atypický moravský prvek u vstupu nechala postavit manželka jednoho z majitelů těsně po II. sv. válce, protože se jí stýskalo po rodné Moravě. V posledních letech se zde vystřídalo mnoho majitelů, kteří objekt neudržovali. Až v roce 2007 byly provedeny zásadní opravy. Na stěnách uvnitř visí historické fotografie. Informace o otevírací době budou aktualizovány na webových stránkách Obce Mladějov.

 

Mlýn a rybník na Rovni – u rybníka na Rovni stával­­ starý mlýn, který fungoval před cca 200 lety. Vystřídalo se zde několik majitelů. Po roce 1941 postupně mlýn přestal sloužit původnímu účelu a krátce sloužil jako obchod. Po dlouhou dobu nebyl obýván ani udržován, a tak postupně chátral. Dnes je svými novými majiteli po rozsáhlé rekonstrukci využíván jako rekreační objekt.

 

Pomník pod Hůrou – pomník neznámého původu na místě, kde se kříží cesty na Roveň, Mladějov, chatovou osadu Dola a Steblovice. Původní litinový kříž byl odcizen. V roce 2016 byl osazen nový kříž, který byl hrazen z finanční sbírky obyvatel chatové osady Dola. Již v roce 1835 na tomto místě stával dřevěný kříž mezi lipami.

 

Hubojedy

Zvonička v Hubojedech – dřevěná zvonička obnovená dle historických fotografií na původních základech zvoničky pocházející minimálně z roku 1842. Za první světové války byl v Hubojedech zrekvírován zvonek, nový byl slavnostně vysvěcen v roce 1922. Stejný osud čekal zvoničku i během druhé světové války. Po II. sv. válce již nebyl nový zvon pořízen. Původní zvonička byla v roce 1950 zbořena jako chátrající stavba. V roce 1999 a dalších letech vybudovali občané Hubojed a chalupáři pod vedením Občanského sdružení Větrné mlýny zvoničku novou. Přístup ke zvoničce není omezen.

 

Ukřižovaný – Litinový krucifix – Litinový krucifix vsazený do pískovcového soklu. Na toto místo jej přemístil v roce 1981 místní chalupář pan Martin Lhoták. Původně stával v poli před objekty kravína. Jedná se o památku z 1. čtvrtiny 20. století. V přední stěně je vytesán nápis: Pochválen buď Ježíš Kristus. Pískovec pochází z lomu ve Střelči a sokl je dílem kamenického mistra p. Vomáčky.

 

Ukřižovaný – Pískovcový křížek s Kristem – pískovcová plastika ukřižovaného se nachází na návsi vedle nově postavené zvoničky a je dílem vojického kameníka Al. Khuna z roku 1887. Z hlavního podstavce na čelní stěně vystupuje dominantní reliéf Svaté Trojice Boží, původně polychromovaný.

 

Střeleč

 Kaplička se sochou Bolestné panny Marie – kaplička, byla postavena v roce 1862, nalézá se v ní socha Bolestné panny Marie. Na podstavci této sochy je napsáno „Tato socha Bolestné panny Marie byla opravena na náklady občanů obce Střelče v roce 1874“. Také od té doby tam byl zavěšen zvonek, který se ve válečném období ztratil. V roce 2012 byla kaple obnovena včetně restaurování sochy Piety panny Marie prostřednictvím dotací z Ministerstva pro místní rozvoj. V roce 2015 byla kaplička vyhlášena kulturní památkou.

 

Pomník u trati – křížek s Kristem „U Josífka“ – dle pamětníků byla socha postavena v roce 1878 na památku neštěstí, které se tu stalo. Splašilo se zde koňské spřežení a kočí Josef přišel o život.

 

Střelečská vyhlídka – vznikla v roce 2012 ve spolupráci Sklopísku Střeleč, Obecního úřadu Mladějov a CHKO Český ráj. Je oblíbeným místem k posezení, odkud je při příznivém počasí krásný výhled od Bezdězu, přes Vyskeř, Kozákov, Tábor, Ještěd, Trosky až po Východní Krkonoše.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřední deska


Počasí

předpověď pro obec
Mladějov
Počasí
Dnes má svátek: