oficiální stránky obce

Připravujeme kreslenou mapu turistických zajímavostí v obcí Mladějov, Hubojedy, Roveň a Střeleč. Mapa by měla být k dispozici na jaře 2018.

f001

Mladějov

Zámek – dnešní zámek vznikl v pol. 18. století přestavbou původní tvrze a v r. 1913 byl přestavěn stavitelem N. Novákem do pseudobarokní podoby. Zámek se pyšní půlkruhovým balkónem na toskánských sloupech. V noci 3. ledna 2002 zámek zcela vyhořel, byl znovu vybudován a to tak, aby byl sice respektován vnější historický ráz zámku, ale aby byla nově upravena vnitřní dispozice budovy a vybavení jejího interiéru. Zámek je soukromém vlastnictví a veřejnosti nepřístupný. Od r. 2006 je zámek pronajímán ke komerčním účelům (rauty, večírky, svatby, …)

 

Kostel sv. Jiljí – je umístěn v areálu hřbitova se zvonicí, obehnaném kamennou ohradní zdí. Jádro  kostela je v gotickém slohu a pochází z 1. pol. 14. století. V polovině 18. století byl částečně upraven do barokní podoby.  Je zapsán  Mobiliář kostela pochází ze 17.-19. století. Naproti kostelu se nachází barokní fara z roku 1740. V kostele se konají pravidelné bohoslužby každou neděli od 14:00. Dále se zde příležitostně konají koncerty sopranistky Karolíny Žmolíkové.

 

Kříž padlých – na jižní stěně předsíně kostela sv. Jiljí je umístěn nově zrekonstruovaný památník obětem 1. sv. války. Válečný hrob byl obnoven v roce 2011 prostřednictvím dotací Královéhradeckého kraje. Jednoduchá obdélná pamětní deska z leštěného kamene obsahuje jména 40 padlých v 1.světové válce v Mladějovské farnosti. Slavnostní odhalení desky proběhlo 8.srpna 1937. Přístup k památníku není omezen.

 

Hrob F.J.Gerstnera – na místním hřbitově se nachází hrob význačného českého vynálezce a konstruktéra Františka Josefa Gerstnera, který proslul především jako projektant koněspřežky z Českých Budějovic do Lince, ředitel a současně profesor Královského stavovského učiliště v Praze a ředitel vodních staveb v Čechách. V r. 1832 v Mladějově zemřel u svého zetě Josefa Pabstmanna (majitele zdejšího panství). Hrob je osazen litinovou deskou. V sousedství se nacházejí další významné šlechtické hroby.

 

Socha sv. Linharta – nachází se po pravé straně vstupu na hřbitov ve výklenku hřbitovní zdi. Pochází z r. 1773, jak uvádí datace na zadní straně podstavce. Linhart je původně francouzský světec, patron vězňů a zajatců, ochránce rolníků, dobytka a koní, těhotných žen ad. Celá plastika je řazena k velmi kvalitním pozdně barokním dílům okruhu Matyáše Bernarda Brauna a je vedena jako kulturní památka.

 

Zvonice – v sousedství kostela, na hřbitově se nachází mohutná zvonice z roku 1793. Zvonice je bedněná, dvoupatrová, hranolová, okosená a je na kamenné podezdívce z 19. století. Zvonice měla původně 3 zvony, dochoval se však jen jediný s obrazem sv. Václava a Jana Nepomuckého. Součástí komplexu církevních staveb je dále barokní fara z roku 1740. Jedná se o prostou, přízemní, obdélnou stavbu, která stojí na okraji hřbitova. Zvonice je veřejnosti nepřístupná.

 

Socha sv. Václava na Pařízku s výhledem – nad zámkem na začátku Pařízku se nachází socha sv. Václava, která je skryta ve stínu památných lip svobody, které byly vysázeny v r. 1918. Vznikla pravděpodobně v dílně některého z regionálních sochařů mezi lety 1738-1747, kdy Mladějov vlastnila Terezie, manželka svobodného pána z Unwerthu. Při dobré viditelnosti je zde krásný výhled na Kozákov, Trosky, Vyskeř, Ještěd, Jizerské hory a část Krkonoš.

 

Dola – k Mladějovu patří i chatová oblast s rybníkem „Dola“, dříve zvaná „Dolní Mlýn“. Je to místo, kde se na křižovatce lesních cest stýkají čtyři údolí. V dřívějších dobách zde stával mlýn, později pila a také Vyskočilův hostinec. Po 2. sv. válce byl na Žehrovce (říčka tudy protékající) založen rybník a na úbočí údolí byly vybudovány rekreační chaty. U hráze ve skalním výklenku stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

 

Pískovcový krucifix na podstavci – pravděpodobně vznikl v rozmezí roku 1854 do 60. let 19.století v dílně regionálního lidového sochaře Josefa Zemana z Tatobit. Nachází se na něm reliéfní postavy světců – v přední stěně Panny Marie Bolestné, vpravo sv. Jana Nepomuckého a vlevo snad postavy sv. Františka.

 

Socha svatého Jana Nepomuckého – socha českého zemského patrona, kanovníka vyšehradského, pravděpodobně vznikla v letech 1738-1747. Podstavec zdobí z čelní stěny dříku alianční erby pána z Unwerthu a jeho manželky Terezie, rozené Malovcové z Malovic.

 

Husův sbor – církev československá husitská působí v obci od r. 1920. Do r. 1938 se věřící scházeli k bohoslužbám pod širým nebem na různých místech. Budova Husova sboru byla otevřena 21.8.1938. Budova má jednoduchou koncepci odpovídající tehdejším funkcionalistickým zásadám. Interiér je dnes využíván pro bohoslužby a současně jako kolumbárium. Budova je běžně veřejnosti nepřístupná.

 

Posezení s výhledem na Lovči – krásné místo k odpočinku se nachází u lesa za osadou Loveč. Původně zde stál kříž s kamenným dříkem a malým železným křížkem z roku 1824. Ten byl ovšem zničen a nyní se zde nachází pouze pískovcový pomník neznámého původu. Za příznivého počasí je zde výhled nejen na lom Sklopísku Střeleč, ale i na Jizerské hory, Ještěd, Trosky a Tábor

 

Křížek s Kristem – uprostřed osady Loveč se nachází socha s kamenným křížem dle datace z roku 1783 a vyobrazením Panny Marie – Matky boží na čelní stěně.

 

Roveň

Socha ,,Matičky“ na podstavci s reliéfem svatého Isidora – pochází z roku 1741. V roce 1948 byly u „Matičky“ vysázeny 2 lípy na počest zrušení roboty. Roku 2004 byla socha „Matičky“ odcizena. v roce 2011 byla umístěna na podstavec do výklenku replika Matičky, na protilehlé straně (od Trosek) je sv. Isidor. V roce 2015 byla umístěna druhá replika sochy nahoru na podstavec.

 

Památný tis – je nejstarším tisem na Sobotecku a je v záznamu Památkového úřadu. V roce 1805 byl přesazen z rokle na Hrubé Skále na Roveň k chalupě č. 29, která byla majetkem rodu Najmanů. Tis je přístupný jen částečně, samotný strom se nachází na soukromém pozemku.

 

Hostinec – pochází asi z roku 1890. Atypický moravský prvek u vstupu nechala postavit manželka jednoho z majitelů těsně po II. sv. válce, protože se jí stýskalo po rodné Moravě. V posledních letech se zde vystřídalo mnoho majitelů, kteří objekt neudržovali. Až v roce 2007 byly provedeny zásadní opravy. Na stěnách uvnitř visí historické fotografie. Informace o otevírací době budou aktualizovány na webových stránkách Obce Mladějov.

 

Mlýn a rybník na Rovni – u rybníka na Rovni stával­­ starý mlýn, který fungoval před cca 200 lety. Vystřídalo se zde několik majitelů. Po roce 1941 postupně mlýn přestal sloužit původnímu účelu a krátce sloužil jako obchod. Po dlouhou dobu nebyl obýván ani udržován, a tak postupně chátral. Dnes je svými novými majiteli po rozsáhlé rekonstrukci využíván jako rekreační objekt.

 

Pomník pod Hůrou – pomník neznámého původu na místě, kde se kříží cesty na Roveň, Mladějov, chatovou osadu Dola a Steblovice. Původní litinový kříž byl odcizen. V roce 2016 byl osazen nový kříž, který byl hrazen z finanční sbírky obyvatel chatové osady Dola. Již v roce 1835 na tomto místě stával dřevěný kříž mezi lipami.

 

Hubojedy

Zvonička v Hubojedech – dřevěná zvonička obnovená dle historických fotografií na původních základech zvoničky pocházející minimálně z roku 1842. Za první světové války byl v Hubojedech zrekvírován zvonek, nový byl slavnostně vysvěcen v roce 1922. Stejný osud čekal zvoničku i během druhé světové války. Po II. sv. válce již nebyl nový zvon pořízen. Původní zvonička byla v roce 1950 zbořena jako chátrající stavba. V roce 1999 a dalších letech vybudovali občané Hubojed a chalupáři pod vedením Občanského sdružení Větrné mlýny zvoničku novou. Přístup ke zvoničce není omezen.

 

Ukřižovaný – Litinový krucifix – Litinový krucifix vsazený do pískovcového soklu. Na toto místo jej přemístil v roce 1981 místní chalupář pan Martin Lhoták. Původně stával v poli před objekty kravína. Jedná se o památku z 1. čtvrtiny 20. století. V přední stěně je vytesán nápis: Pochválen buď Ježíš Kristus. Pískovec pochází z lomu ve Střelči a sokl je dílem kamenického mistra p. Vomáčky.

 

Ukřižovaný – Pískovcový křížek s Kristem – pískovcová plastika ukřižovaného se nachází na návsi vedle nově postavené zvoničky a je dílem vojického kameníka Al. Khuna z roku 1887. Z hlavního podstavce na čelní stěně vystupuje dominantní reliéf Svaté Trojice Boží, původně polychromovaný.

 

Střeleč

 Kaplička se sochou Bolestné panny Marie – kaplička, byla postavena v roce 1862, nalézá se v ní socha Bolestné panny Marie. Na podstavci této sochy je napsáno „Tato socha Bolestné panny Marie byla opravena na náklady občanů obce Střelče v roce 1874“. Také od té doby tam byl zavěšen zvonek, který se ve válečném období ztratil. V roce 2012 byla kaple obnovena včetně restaurování sochy Piety panny Marie prostřednictvím dotací z Ministerstva pro místní rozvoj. V roce 2015 byla kaplička vyhlášena kulturní památkou.

 

Pomník u trati – křížek s Kristem „U Josífka“ – dle pamětníků byla socha postavena v roce 1878 na památku neštěstí, které se tu stalo. Splašilo se zde koňské spřežení a kočí Josef přišel o život.

 

Střelečská vyhlídka – vznikla v roce 2012 ve spolupráci Sklopísku Střeleč, Obecního úřadu Mladějov a CHKO Český ráj. Je oblíbeným místem k posezení, odkud je při příznivém počasí krásný výhled od Bezdězu, přes Vyskeř, Kozákov, Tábor, Ještěd, Trosky až po Východní Krkonoše.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřední deska
Mladějovský zpravodaj


Počasí

předpověď pro obec
Mladějov
Počasí
Dnes má svátek: