oficiální stránky obce

Problematiku ztrát a nálezů upravuje ust. § 1045 až § 1065 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Na základě těchto ustanovení je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen ji odevzdat obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce. Obec posoudí a ohodnotí stav a cenu věci, po té dojde k její likvidaci nebo ji poskytne k prodeji. Přihlásí-li se úřadu vlastník věci před uplynutím lhůty 3 let od jejího odevzdání úřadu, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž dle občanského zákoníku povinen nahradit obci náklady, které mu vznikly v souvislosti s jejím opatrováním.

Nalezené věci je možné odevzdat a vyzvednout na adrese:

Obecní úřad Mladějov
507 45 Mladějov čp. 45
tel. 493 576116, e-mail: mladejov@craj.cz

 

Číslo nálezu: 1/2014

Číslo nálezu: 1/2014
Datum nálezu: 3. července 2014Popis nálezu:
Celkem 1 sada, souprava, Haki lešení /1 kostka, sestávající ze 4 stojnic modré barvy, 4 spojnic délky 3 m modré barvy, 2 spojnic délky 3m červené barvy, 4 příčníků délky 120 cm modré barvy a 2 příčníků délky 120 cm červené barvy/

Místo nálezu:
na základě protokolu byl nález předán Policií ČR Sobotka dne 3.7.2014

 

Číslo ztráty: 1/2016

Číslo nálezu: 1/2016
Datum ztráty: 5.4.2016Popis ztráty:
Mobilní telefon Samsung bílé barvy масала

Místo ztráty:
Obec Mladějov – sportovní hřiště, nádraží nebo u Mateřské školy Mladějov

Petr Hornig, starosta obce

облепиховый чай


Počasí

předpověď pro obec
Mladějov
Počasí
Dnes má svátek: