oficiální stránky obce

1. Název

Obec Mladějov

2. Důvod a způsob založení:

Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura:

Starosta obce:
Petr Hornig

Místostarostka obce:
Miloslava Janatková

Členové zastupitelstva (2022-2026):
Petr Hornig
Miloslava Janatková
MUDr. Róbert Roxer
Ing. Pavel Tisovský
Vratislav Kozák
Jaroslav Novotný
Petr Saska
Ladislav Srb
Lenka Melicharová

Pracovnice obce:
Romana Zítová
Michaela Knoblochová

4. Kontaktní spojeni:

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Mladějov č.p. 45, 507 45 Mladějov
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Mladějov č.p. 45, 507 45 Mladějov
4.3 Úřední hodiny:
Pondělí: 7.00 – 17.00 hod.
Úterý – Čtvrtek: 7.00 – 15.00 hod.
Pátek: 7.00 – 14.00 hod.
4.4 Telefonní čísla:
tel.: +420 493 576 116, +420 493 576 379
mobil.: +420 724 811 696
4.5 Číslo faxu:
+420 493 576 389
4.6 Adresa internetové stránky:
www.mladejov.e-obec.cz
4.7 Adresa e-podatelny:
https://obecmladejov.cz/obecni-urad/elektronicka-podatelna/
4.8. Další elektronické adresy
e-mail: mladejov@craj.cz

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení:
název banky: KB Jičín; číslo účtu: 4525-541/0100
– bezhotovostně na BÚ
– v hotovosti v kanceláři OÚ

6. IČ: 00271845

7. DIČ: CZ00271845 (od 1.1.2019 jsme plátci DPH)

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
xxx
8.2 Rozpočet: rozpočty obce zde

9. Žádosti o informace

Kde získat informace:
– ústní dotaz na Obecním úřadě
– písemný dotaz: na adrese Obecního úřadu; pomocí mailu: mladejov@craj.cz
– e-podatelna na: https://obecmladejov.cz/obecni-urad/elektronicka-podatelna/

10. Příjem žádostí a dalších podání:

na Obecním úřadě Mladějov

11. Opravné prostředky: dotaz na OÚ

12. Formuláře:

http://mladejov-ud.e-obec.cz/downloadu.php?sekce=3

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:

– projednáním na OÚ
informace na internetu zde

14. Předpisy:

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy
Obecně závazné vyhlášky obce zde

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:
Sazebník úhrad za poskytování informací zde
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
za poskytnutí informací:

16. Licenční smlouvy:

xxx

17. Výroční zpráva podle zák. č.106/1999Sb.

xxx

Úřední deska
Mladějovský zpravodaj


Počasí

předpověď pro obec
Mladějov
Počasí
Dnes má svátek: