oficiální stránky obce

Sbor dobrovolných hasičů v Hubojedech

Úvodem něco z historie sboru :

Starosta obce Hubojedy pan Josef Bečka svolal dne

27.července 1924 veřejnou schůzi všech občanů za účelem založení hasičského sboru. Po zahájení schůze vysvětlil potřebu založení sboru okrskový dozorce Josef Tůma z Markvartic za hasičskou župu Soboteckou. Přečetl stanovy a zodpověděl různé dotazy. Dále vyzval přítomné občany, aby přistoupili za členy. Přítomných občanů bylo 23 a všichni přistoupili za členy. Tímto byl hasičský sbor v Hubojedech založen. Hned bylo přistoupeno k volbám funkcionářů. Za starostu byl jednohlasně zvolen Josef Bečka č. 28, velitelem Josef Šťastný č. 16, náměstkem velitele Josef Novotný st. č. 15, jednatelem František Prokorát č. 11. Dále byli zvoleni další členové výboru a náhradníci. Pokladníkem byl zvolen Jan Tuček z č. 25. Členský příspěvek byl stanoven na 100 Kč a pro přispívající 5 Kč ročně.

Na členské schůzi dne 5.10. 1924 bylo oznámeno schválení stanov a znovu přikročeno k volbám. Byli zvoleni všichni dosavadní funkcionáři. Bylo usneseno dát ušít 26 ks pracovních stejnokrojů plátěných.

Zakládající členové ke konci roku 1924 : Bečka Josef č. 28, Čečman Š´těpán z Olomouce, Dědek Jan č. 17, Durdis Josef č. 2, Hofrichtr Jan č. 22, Juklíček Josef č. 5, Kovařík Josef č. 10, Maštálka Jindřich, Domousnice, Maštálka Josef č. 13, Novotný Josef č. 15, Najman Ladislav č. 32, Prokorát František č. 11, Pažoutová Anežka č. 21, Rejman František č. 7, Šťastný Josef č. 16, Tuček Jan

č. 25, Tuček František č. 26, Tuček Josef č. 6, Vojtíšek Josef č. 18, Najmanová Anna č. 16, Tůma Josef Markvartice, Žofka Karel č. 19

V roce 1924 bylo odsouhlaseno konání prvního plesu, který se konal 4. ledna 1925 v hostinci U Vrabců v Mladějově.

V roce 1925 byla postavena hasičská zbrojnice. Na její stavbě pracovali všichni členové zdarma. Byla objednána hasičská stříkačka 4kolová, ruční s navijákem hadic od fy Stratílek Vysoké Mýto. Vpředu 2 sedadla a 2 svíčkové svítilny, vzadu 2 sedadla a 4 sedadla boční na blatnících. Bylo pořízeno celkem 26 plátěných cvičných obleků s lodičkami. Stříkačka byla dopravena z Prahy vlakem na nádraží v Mladějově. V Praze byla stříkačka vystavena na strojnickém veletrhu. Bylo pořízeno 25 ks vycházkových stejnokrojů s čepicemi za částku 3 467 Kč, tuto částku zaplatila spolková pokladna.

1. června 1925 bylo první slavnostní vystoupení hasičské-ho sboru v Hubojedech. Odpolední slavnost se konala v zahradě paní A. Pažoutové v č. 21 /dnes Kvapilovi/. Byla postavena dupanda, k tanci hrála hudba kapelníka Klímy. Pivo a jiné nápoje čepoval St. Vrabec z Mladějova, uzenářské výrobky prodával Jan Kopal z Mladějova, cukrářské výrobky p. Kužel z Mladějova. Cvičení místního sboru se konalo na cestě – louce směrem u „kříže“, dnešní cesta ke kravínu, kde bylo předvedeno místními členy sekerkové cvičení a cvičení se žebříky. Večer byla taneční zábava u Vrabců v Mladějově.

20.2. 1926 byl ustaven dívčí odbor hasičský, který měl 13 členek. Do dívčího odboru se přihlásily : Františka Zemánková č. 8, Marie Krupičková č. 1, Marie Durdisová č. 2, Anna Maštálková č. 12, Františka Dědková č. 33, Božena Krupičková č. 1, Františka Novotná č. 15, Anežka Hofrichtrová č. 22, Julie Tučková č. 25, Františka Drbohlavová č. 27, Růžena Drapáková č. 28, Anna Drbohlavová č. 9. Dívčí odbor pořádal vínky, jarní vínek, letní vínek, kterými si vydělával na stejnokroje. V roce 1933 byl dívčí odbor rozpuštěn.

7.března 1935 byla uspořádána slavnostní vatra na oslavu narozenin prezidenta osvoboditele Masaryka.

10.května 1942 sehrána divadelním odborem hasičů divadelní hra „Pod selskými střechami“ na sále St. Vrabce v Mladějově.

1.2.1947 přivezena z ONV v Jičíně motorová stříkačka DKW 800.

6. srpna 1951 dle nařízení okresního velitelství požární ochrany v Mnichově Hradišti a MNV v Hubojedech se odvezla naše ruční čtyřkolová stříkačka do Jičína na dráhu a odeslána byla na Slovensko, ONV Stropkov, stanice dráhy Bardějov. K budově hasičské zbrojnice byly přistavěny někdy v letech 1951,1952 2 místnosti v přízemí a 2 v podkroví, které sloužily obci a později i místnímu JZD.

24. ledna 1965 jsme dostali od okresní inspekce požární ochrany novou stříkačku PS 8. Stará DKW byla vrácena. Družstvo hasičů z Hubojed se postupně umísťovalo na předních místech a tak stará stříkačka PS 8 nestačovala a půjčovala se ze Samšiny PS 12. Obec Mladějov proto zakoupila pro Hubojedy starší stříkačku PS 12. Ani ta ale v dalších letech nestačovala a proto si místní hasiči pořídili vlastní, sestavenou stříkačku z prostředků hasičů a tenistů. Vycházkové stejnokroje pořízené v roce 1970 od SNB byly vyřazeny a z pokladny hasičů pořízeny nové v roce 2007, začátkem roku 2009 byly zakoupeny zimní kabáty.

Účast hasičů při hašení požárů : v obci Samšina při požáru u Syrovátků, v Lovči u Vaňků, Mladějov – požár hostince u Ulrichů, požár hospody JZD Mladějov u Vrabců, požár obecní restaurace a požár zámku. Hašení lesního porostu u Plhova a naposledy hašení požáru v Hubojedech v č. 16.

Mladá generace hasičů se v okrskových soutěžích umísťovala na předních místech a od roku 1995 se její umístění stále zlepšovalo. S nadšením místní hasiči postavili nové překážky, zakoupili nový rozdělovač, sací koš, soutěžní hadice, přispěli polovinou na nové pracovní obleky. Později si pořídili i soutěžní trika. Po vyhraných okrscích se 7x zúčastnili okresního kola, které 4x vyhráli a 3x obsadili výborné 3. místo. 3x se také zúčastnili krajského kola ( Otradov, Letohrad a Nové Město). Několikrát se zúčastnili i nočních závodů ve Frýdštejně, Huti a Podůlší.Jméno vesnice Hubojedy tak bylo známo daleko za hranicemi okresu Jičín, ale také mimo kraj.

V roce 1998 na memoriálu J. Tauchmana v Pecce obsadili 1. místo.

Nejlepších výsledků dosáhli hasiči v roce 2003, kdy se umístili na 2. místě v Superpoháru. Slavnostní předání medailí a cen za celou sezonu proběhlo v říjnu ve Frýdlantu v Čechách.

V letech 2002 – 2004 reprezentovalo Hubojedy i družstvo žen (účast v krajském kole PS).

3. května 2003 byl v Hubojedech pořádán Hubojedský pohár za účasti 12 družstev mužů a 6 družstev žen.

1.5. 2004 se konal Hubojedský pohár podruhé za účasti 15 družstev mužů a 10 družstev žen.

Hasiči z Hubojed se podíleli na výstavbě požární nádrže u transformátoru v Hubojedech, která byla dokončena v roce 1974. Dále na stavbě nového mostu před č. 5, na stavbách kanalizace, veřejného osvětlení, na stavbě zděné autobusové čekárny, na stavbě tenisového hřiště spolu se školními dětmi, které bylo dokončeno v roce 1983. Na odklízení bahna, kdy Hubojedy byly 2 x v roce 1987 postiženy přívaly bahna z pole a bylo zatopeno tenisové hřiště. Pravidelně čistili a čistí požární nádrž, která zpočátku sloužila jako koupaliště a byla hodně navštěvována dětmi nejen z Hubojed, ale i okolí. V roce 1992 byla zaplacena z pokladny hasičů antuka na tenisové hřiště včetně dovozu. Hasiči se zúčastňovali i brigád na výstavbě objektů v Mladějově. Nebyli to jen hasiči, ale také začínající chalupáři, kteří se aktivně podíleli na jednotlivých akcích. Hasiči pořádali sběr železa, hasičské plesy, zájezdy, pálení čarodějnic, táboráky pro děti, společné opékání apod. Pořádal se i cyklistický závod „Hubojedská čtyřicítka „ .

Mnoho hodin odpracovali hasiči také při výstavbě pergoly na místním hřišti a uhradili i zdicí bloky při výstavbě sezení v pergole. V roce 2011 pomáhali místní hasiči odklízet přívaly bahna, které se valilo z kukuřice zaseté nad obcí.

Za to vše patří hubojedským hasičům poděkování.

Historické údaje čerpány z kroniky hasičů v Hubojedech.

Sepsala Krupičková Hana

Úřední deska
Mladějovský zpravodaj


Počasí

předpověď pro obec
Mladějov
Počasí
Dnes má svátek: