oficiální stránky obce

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

sobota 3. 10. 2020

Střeleč 8:20-8:25 u kapličky
Loveč 8:30-8:35 u Balcarových
Hubojedy 8:25-8:35 u tenisového kurtu
Mladějov 8:55-9:05 náves u školy
Bacov 9:10-9:15 při odbočce z hlavní silnice
Roveň 9:20-9:30 náves u bývalého obchodu
Kozlov 9:35-9:40 lávka, otočka

Přijímány budou následující nebezpečné složky k. o. :
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek vč. olejových
filtrů, oleje a tuky, absorbční činidla /znečištěný textilní
materiál/, barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny,
zásady /hydroxid/, nepoužitá léčiva /léky, pesticidy hnojiva/,
akumulátory, baterie, články a zářivky.
Vše musí mít řádné označení v uzavřených obalech
o objemu a množství odpovídající provozu běžné
domácnosti.
Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem
obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní
sběrny nebo po jejím odjezdu, nebude odvezen. Nebude
přijímán elektroodpad, stavební odpad včetně eternitu,
azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí a nebezpečných
odpadů vznikajících při podnikatelské činnosti.

Úřední deska
Mladějovský zpravodaj


Počasí

předpověď pro obec
Mladějov
Počasí
Dnes má svátek: