oficiální stránky obce

všeobecně používané zákony OÚ:

 • zákon č. 128/2000 Sb.
  o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 106/1999 Sb.
  o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád)
 • zákon č. 634/2004Sb. (zákon o správních poplatcích)
 • zákon č. 137/2006 Sb. (zákon o veřejných zakázkách)
 • zákon č. 262/2006Sb. (zákoník práce)

úsek evidence obyvatel:

 • zákon č. 133/2000 Sb.
  o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • vyhláška č. 177/2000 Sb.
  o občanských průkazech a o cestovních dokladech, kterým se provádí zákon o evidenci obyvatel

pokladna

 • zák.č. 563/1991 Sb.
  o účetnictví

úsek podatelny

 • instrukce ministra vnitra ČR ze dne 25. 5. 1992 o spisové službě
 • zákon č. 106/1999 Sb.
  o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 29/2000 Sb.
  o poštovních službách

a další…

Úplná znění výše jmenovaných Zákonů
naleznete na portálu:

zakony

Úřední deska
Mladějovský zpravodaj


Počasí

předpověď pro obec
Mladějov
Počasí
Dnes má svátek: