oficiální stránky obce
Sorry, there are no polls available at the moment.

 

Návrh znaku obce Mladějov
V návrhu znaku pro obec Mladějov jsme vycházeli z několika bodů:
1. Primárně zakomponovat kostel sv. Jiljí
2. Zakomponovat život a působení F.J. Gerstnera
3. Využít ve znaku dvou barev
V případě kostela sv. Jiljí se vycházelo ze tří atributů světce a to: šípem, biskupskou berlí a laní.
F.J. Gerstnerovi byl udělen znak, který následně často užíval (obrázek pod textem). Jeho blason zněl následovně: „Modrý štít, napříč dělený úzkým zlatým břevnem, v jehož horní části je zlatá šesticípá hvězda nad zlatou úhelnicí a ve spodní části tři obilné klasy svázené stužkou“. Barvy z jeho znaku jsou použity jako základ pro barevné schéma celého znaku obce.
Fakt, že se obec skládá z devíti historických částí, je ve většině návrhů vyjádřen použitím právě devíti hvězd.
Úřední deska
Mladějovský zpravodaj


Počasí

předpověď pro obec
Mladějov
Počasí
Dnes má svátek: