oficiální stránky obce

Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2023

Na webu Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje (www.dopravakhk.cz) jsme pro Vás
zpřístupnili návrh železničního jízdního řádu pro rok 2023, který sestavila Správa železnic
na základě požadavků jednotlivých dopravců a objednatelů dopravy.
Tento návrh jízdního řádu naleznete v sekci Jízdní řády > Připravované změny v jízdních
řádech. Přímý odkaz: https://www.dopravakhk.cz/clanky-navrh-zeleznicniho-jizdniho-radupro-
rok-2023.html.
Vyzýváme Vás k připomínkování výše uvedeného návrhu jízdního řádu. Případné připomínky můžete sdělit na Obecním úřadě Mladějov, a to nejpozději do 7. 7. 2022.

V případě uplatnění požadavků na zajištění dopravní obslužnosti Vás žádáme o specifikaci
konkrétních přepravních potřeb, které nejsou veřejnou dopravou pokryty, a to nejlépe ve
členění dle níže uvedených parametrů:
<0000> výchozí obec (místo) a cílová obec (místo) cesty,
účel cesty (zaměstnání, škola, lékař, nákup, volnočasová aktivita, …),
přesný časový údaj určující danou přepravní potřebu (např. začátek/konec vyučování
nebo pracovní doby),
pravidelnost cesty (každý pracovní den, 2x týdně, v sobotu, nepravidelně, …),
kolika osob se tato přepravní potřeba týká.
Díky znalosti těchto parametrů budeme moci požadavky na zajištění dopravní obslužnosti
posoudit z komplexního hlediska a následně zvolit optimální řešení pro jejich zajištění.

Úřední deska
Mladějovský zpravodaj


Počasí

předpověď pro obec
Mladějov
Počasí
Dnes má svátek: