oficiální stránky obce

Mapový portál – Mladějov
HISTORIE SBORU

Sbor dobrovolných hasičů Mladějov byl založen místním učitelem Františkem Hartlem a starostou Františkem Neumanem v roce 1888. K 30. červenci uvedeného roku čítal sbor 42 členů činných a 3 přispívající. Stanovy sboru vypracované šestičlenným prozatímním výborem byly potvrzeny c.k. místodržitelstvím dne 23. října 1888. Následující rok se konal první hasičský ples a byla zakoupena a vysvěcena první stříkačka firmy F. Smekal.

Po vzniku Československé republiky se celý sbor ve stejnokrojích zúčastnil slavnosti sázení lip svobody.

Okrsková hasičská soutěž Hlásná Lhota

Okrsková požární soutěž Hlásná Lhota, zdroj: Kronika SDH Mladějov

 


PRÁCE S MLÁDEŽÍ

V roce 2009 byl založen zájmový kroužek Mladých hasičů. Mládež zde nejen trénuje útoky na hasičské soutěže ale učí se také základy zdravovědy, hasičské značky, práce s mapou či vázání uzlů a mnoho dalšího. Schůzky mládeže probíhají vždy v úterý od 17hod. Na schůzkách se děti připravují na účast na akcích jako jsou jarní branný den, hra Plamen a hasičské závody v útoku v okolních obcích. Konkrétní datum schůzky a všechny další důležité informace včetně fotografií jsou uveřejňovány na samostatných stránkách mladých hasičů Mladějov zde: Mladí hasiči Mladějov. Neustále i v průběhu roku přijímáme nové členy od 6-ti let.

P9150131

Dětské hasičské závody Libošovice 15.9.2012

 


VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA

Výjezdová jednotka Obce Mladějov je zařazena do jednotky požární ochrany s územní působností JPO V s plošným pokrytím, jedním výjezdovým družstvem a doba od nahlášení události po výjezd jednotky je do deseti minut. V současné době je aktivních 21 členů výjezdové jednotky. Jednotka také výjimečně poskytuje pomoc dočerpávání vody při průjezdu historických parních vlaků se zastávkou v obci Mladějov. Další výpomoc poskytuje jako dozor při pořádání pálení čarodějnic v obci. Výjezdovou techniku tvoří dvě zásahová vozidla. Jednotka je vybavena pracovními stejnokroji PS II a 5-ti zásahovými obleky.


TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝLET SDH MLADĚJOV

V průběhu října se koná každoroční výlet autobusem na různá místa v Čechách i na Moravě nejen pro členy hasičů, za příspěvek na dopravu se může zúčastnit každý. Výlet je pokaždé zakončen v nějaké restauraci, kde si všichni výletníci za doprovodu kytary zazpívají a pobaví se až do pozdních nočních hodin.

P1030520

Hasičský výlet 2015, Opočno

 


BRIGÁDY SDH

Mladějov pořádá každoročně na jaře sběr šrotu a čištění požární nádrže v Mladějově. V roce 2015 pořádali hasiči v rámci brigády sběr odpadu nahromaděného v lesíku Pod Hrádkem za železničním přejezdem směrem na Jičín. Ostatní menší brigády se konají jen na svolání velitele když je potřeba.

DSC_2595

Čištění požární nádrže Mladějov 2.4.2016

 


PLES SDH Mladějov Každoročně na konci února pořádá SDH Mladějov tradiční ples v KD Mladějov.

IMG_0036

Hasičský ples 30.1.2011

 


MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI

V průběhu února a března pořádají hasiči maškarní bál pro děti v KD Mladějov.

DSC_2390

Maškarní bál pro děti v KD Mladějov 27.2.2016


OKRSKOVÁ SOUTĚŽ Každoročně se hasiči z Mladějova účastní Okrskové soutěže.

IMG_0425

Okrsková soutěž v Hubojedech 2012

 


ČLENSKÁ SCHŮZE SDH MLADĚJOV: 8.7.2016

VÝBOROVÁ SCHŮZE SDH MLADĚJOV:

Akce SDH Mladějov:

Hasičský bál: 30. ledna 2016 v KD Mladějov

Maškarní bál pro děti: 27. února 2016 v KD Mladějov

Sběr železného šrotu a čištění hasičské nádrže: 2. dubna 2016

Okrsková soutěž: 7. května 2016 v obci Plhov od 13:00 hod.

Doplňování vody parnímu vlaku k 110. výročí provozu lokálky Stará Paka-Mladá Boleslav: 15.5.2016 cca 11hod. nádraží Mladějov

Účast mládeže na Hře Plamen mladých hasičů: 28.-29. května 2016 ve Valdicích

Účast mládeže na hasičských závodech Sobotka: 17.6.2016

Výlet pro mladé hasiče: květen – červen

Klání na hřišti ve sportovních hrách Sokol x Hasiči: červen 2016

Účast mladých hasičů na podzimní hře Plamen: říjen 2016

Tradiční výlet SDH Mladějov: říjen 2016

Výroční schůze SDH Mladějov: listopad-prosinec 2016

Úřední deska


Počasí

předpověď pro obec
Mladějov
Počasí
Dnes má svátek: