oficiální stránky obce

 

Rádi bychom upozornili všechny poskytovatele ubytování spadající pod Obecní úřad Mladějov, že Zastupitelstvo obce schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity platnou od 1.1.2016. Prosíme Vás o její důkladné prostudování.

 

Z vyhlášky vzniká každému ubytovateli ohlašovací povinnost dle čl. 3, vyhlášky 2/2015. Pro zjednodušení přikládáme formulář EVIDENCE UBYTOVATELŮ. Žádáme všechny ubytovatele, aby vyplněný formulář doručili na OÚ Mladějov.

Každý ubytovatel má povinnost vést v písemné podobě evidenční knihu, která musí obsahovat údaje uvedené ve vyhlášce a ukládat jí po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Obecní úřad jako správce poplatku má právo kdykoliv provést kontrolu správnosti údajů v evidenční knize.

 

Dále bychom Vás rádi seznámili s plánovaným SJEZDEM RODÁKŮ z Mladějova, Rovně, Hubojed          a Střelče. Akce se bude konat 3. září 2016. Pro zájemce o ubytování v době konání akce bychom rádi vytvořili seznam možností ubytování přímo v místě, který budeme rozesílat s pozvánkami v květnu  až červnu 2016. Pokud máte zájem se zapsat na seznam, pište na e-mail mazankova.zuzanaa@seznam.cz nebo připište poznámku do formuláře evidence ubytovatelů.

 

Na internetových stránkách obce Mladějov připravujeme odkaz na možnosti ubytování v obci a okolí. Pokud máte zájem o prezentaci svého ubytování na obecních stránkách, prosím pište na výše uvedenou mailovou adresu.

 

Děkujeme za spolupráci

OÚ Mladějov

EVIDENCE UBYTOVATELŮpdf

Úřední deska
Mladějovský zpravodaj


Počasí

předpověď pro obec
Mladějov
Počasí
Dnes má svátek: