oficiální stránky obce

Informace k platbě poplatku za komunální
odpad a psa

Ceník poplatku za komunální odpad
děti mladší 6 let osvobozeny
děti 6 – 15 let….250,-
dospělý…. 550,-
* rekreační objekt….550,-
každý další člen žijící v domácnosti ….350,-

(*stavba určená k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatek činí 550,- Kč za nemovitost nebo byt.)

Splatnost ročního poplatku je jednorázová
do 30. 4. 2021 na OÚ Mladějov.

Ceník poplatku za psa
– za jednoho psa 50 Kč
– za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 80 Kč.
Splatnost poplatku je do konce května 2021.

Poplatek lze zaplatit v hotovosti nebo kartou
na Obecním úřadě v Mladějově nebo
převodem na účet č. 4525541/0100.

  • Variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad
    uveďte prosím sestavením 1340 0 000 21,
  • 0 značí poplatek za komunální odpad
    1 značí poplatek za psa

namísto další 0 se uvádí část obce, tedy:
1 Mladějov
2 Roveň
3 Hubojedy
4 Střeleč
5 Pařízek
6 Loveč
7 Kozlov
8 Bacov

dále místo 000 uveďte číslo popisné domu
poslední číslo 21 značí rok 2021.

 

Příklad variabilního symbolu za platbu komunálního
odpadu:
č.p. 45 v obci Mladějov 
1340 1 045 21

první 0 značí poplatek za komunální odpad

1 znamená obec Mladějov

045 znamená číslo popisné

21 značí rok 

 

Úřední deska
Mladějovský zpravodaj


Počasí

předpověď pro obec
Mladějov
Počasí
Dnes má svátek: