oficiální stránky obce

  Vážení přátelé

Jak jsme již oznámili návštěvníkům vlastivědných přednášek i čtenářům Zpravodaje Šrámkovy Sobotky, uspořádá Městské kulturní středisko a Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce cyklus přednášek a besed Modrá krev Sobotecka. Inspirací nám byl úspěšný cyklus České televize.

Podařilo se nám předběžně zajistit 9 setkání, na nichž se postupně seznámíte se šlechtickými rody, jimž patřilo kostecké panství (Vartenberkové, Házmburkové, Lobkovicové, Valdštejn, Černínové, Netoličtí, Kinští dal Borgo atd.), s rody, které vlastnily majetky v okolí Sobotky jako součást svých větších panství (např. Schlikové), nebo s rody drobné šlechty, držící statky v okolních obcích (Gerstorfové, Hubrykové, Kelbichové, Koučové, Rašínové aj.). Nezapomeneme ani na šlechtice z řad soboteckých kněží (Šuma z Vlastislavi, Příchovský z Příchovic), z řad kosteckých úředníků (Hložek ze Žampachu, Bejšovec z Bejšova atd.) a z řad novodobé šlechty z vojenských, úřednických a vědeckých kruhů (Sokol z Jalodolu, Ježek z Pravomilu, rytíř František Josef Gerstner aj.). Zájemci se dozvědí i zajímavosti ze šlechtické heraldiky, rodopisu atd. Některé přednášky budou doprovázeny promítanou obrazovou dokumentací.

Předběžný program cyklu:

  1. 9. 2017      Vartenberkové          Mgr. Jiří Sajbt
  2. 10.  2017  Háznburkové            Mgr. Ondřej Vodička
  3. 11. 2017   Lobkovicové               doc. Marie Ryantová
  4. 12. 2017      Albrecht z Valdštejna           doc. Zdeněk Hojda
  5. 1. 2018      Černínové          Mgr. Eva Chodějovská
  6. 2. 2018       Šlikové           Mgr. Lucie Rychnová
  7. 3. 2018       Netoličtí a Kinští   prof. Jan Županič
  8. 4. 2018       drobná šlechta Sobotecka  JUDr. Marek Starý
  9. 5. 2018   šlechtická heraldika, závěr cyklu, odměna stálým návštěvníkům

 

Přednášet budou přední odborníci z vysokých škol, z Akademie věd České republiky i z našeho regionu,

další známí historici budou symbolicky patrony jednotlivých podvečerů, účast přislíbili i potomci některých šlechtických rodů, kteří jejich tradici udržují dodnes. Záštitu nad pořádáním celého cyklu přijal senátor Ing. Tomáš Czernin, příslušník staročeského hraběcího rodu Černínů z Chudenic.

Pro návštěvníky cyklu budou připraveny ke každé přednášce výstavky příslušné odborné i regionální literatury (některé tituly bude možno zakoupit a nechat si podepsat). Vstupné na jednotlivé přednášky je dobrovolné. Ti nejvěrnější návštěvníci celého cyklu budou odměněni (pravděpodobně diplomem a odznakem Patriot Sobotecka). MKS Sobotka vydá ještě v roce 2018 k 520. výročí povýšení Sobotky na město sborník s texty všech přednášek.

Podvečery se budou konat od září 2017 do května 2018 vždy v pátek v 18 hodin v sále spořitelny nebo v Městské knihovně Fráni Šrámka v Sobotce. Podrobnosti a přesné údaje o jednotlivých přednáškách najdete průběžně ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky, na plakátech a na vývěskách MKS Sobotka a na internetových stránkách MKS a MK FŠ. Veškeré dotazy vám rádi zodpovědí pracovnice MKS a MK FŠ v Sobotce nebo koordinátor celého cyklu Karol Bílek.

První podvečer cyklu Modrá krev Sobotecka se koná v pátek 22. září 2017 v 18 hodin v sále spořitelny v Sobotce. Mgr. Jiří Sajbt, odborný pracovník Muzea Českého ráje v Turnově, pohovoří o rodu pánů z Vartenberka, nejstarších známých držitelů Sobotky a  kosteckého panství. Patronem podvečera je univ. prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., dlouholetý vedoucí vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd České republiky a katedry českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Na druhém podvečeru 13. října 2017 bude Mgr. Ondřej Vodička, Ph.D., odborný pracovník Oddělení pro soupis a studium rukopisů Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky, vyprávět o rodů pánů Zajíců z Házmburka, zvláště o Mikuláši Zajícovi z Házmburka, jenž dle pověstí zničil za husitských válek Sobotku. Připomenut bude i rod Šelmberků, neboť na přímluvu Jana ze Šelmberka byla Sobotka povýšena na město. Patronem podvečera je významný český historik a spisovatel, univ. prof. Petr Čornej, působící na Karlově univerzitě a v Akademii věd České republiky.

Třetí podvečer 10. listopadu 2017 bude věnován rodu pánů Popelů z Lobkovic. Založili na Kosti pivovar, v Sobotce postavili nový kostel a věnovali mu monstranci a graduál – jistě bude o čem povídat. Přednášku přednese doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Známe ji jako editorku 5. vydání Pekařovy Knihy o Kosti a autorku nedávno vyšlé knihy o Polyxeně z Lobkovic. Jistě vám ji ráda podepíše.

Byli bychom rádi, kdybyste se jednotlivých přednášek účastnili a kdybyste o celém cyklu informovali i své přátele a známé.

Další informace pošleme příště.

 

Za pořadatele zdraví Karol Bílek

 

Úřední deska
Mladějovský zpravodaj


Počasí

předpověď pro obec
Mladějov
Počasí
Dnes má svátek: