oficiální stránky obce

 

Poplatek za komunální odpad

a/ trvalý pobyt- poplatek činí za prvního člena žijícího ve společné domácnosti 550,- Kč za druhého a dalšího člena v domácnosti 350,-Kč. Děti do 6 let jsou osvobozeny, od 6-15 let činí 250,-Kč.

b/ stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba činí poplatek ve výši 550,- Kč za nemovitost nebo byt.

Splatnost poplatku je do 30.4. příslušného kalendářního roku, poplatek lze zaplatit v hotovosti nebo kartou na Obecním úřadě v Mladějově nebo převodem na účet č. 4525541/0100,   

variabilní symbol :  1340  0  000  20,  kde místo první 0 uveďte část obce 1 Mladějov, 2 Roveň, 3 Hubojedy, 4 Střeleč, 5 Pařízek,6 Loveč, 7 Kozlov, a 8 Bacov a dále místo dalších 000 uveďte číslo popisné domu, poslední číslo 20 značí rok 2020.

 

Poplatek ze psů

Poplatku ze psů podléhají psi starší 3 měsíců. Za prvního psa činí poplatek 50,-Kč, za 2. a dalšího psa činí poplatek ve výši 80,-Kč a je splatný do 31.5. příslušného kalendářního roku, poplatek lze zaplatit v hotovosti nebo kartou na Obecním úřadě v Mladějově nebo převodem na účet č. 4525541/0100,  

variabilní symbol  : 1341 0 000 20,  kde místo první 0 uveďte část obce 1 Mladějov, 2 Roveň, 3 Hubojedy, 4 Střeleč, 5 Pařízek, 6 Loveč, 7 Kozlov, a 8 Bacov a dále místo dalších 000 uveďte číslo popisné domu, poslední číslo 20 značí rok 2020

 Příklad variabilního symbolu:

Variabilní symbol čp.111 v obci Mladějov, poplatek za komunální odpad :  1340 1 111 20

Variabilní symbol čp. 1 v obci Roveň, poplatek ze psa :   1341 2 001 20

Případně na požádání Vám můžeme sdělit veškeré údaje k úhradě poplatku  telefonicky :     493 576 116, 724 811 696

Úřední deska
Mladějovský zpravodaj


Počasí

předpověď pro obec
Mladějov
Počasí
Dnes má svátek: